Jak dobrze przygotować się do egzaminu na prawo jazdy?

Jak dobrze przygotować się do egzaminu na prawo jazdy?

Formalności

O prawo jazdy może ubiegać się każda osoba, która osiągnęła wymagany wiek i pozytywnie przeszła badania lekarskie. Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne będą: dokument tożsamości, zdjęcie, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz wniosek o wydanie prawa jazdy, które należy złożyć w wydziale komunikacji. Tam dla kandydata ubiegającego się o prawo jazdy zostanie wygenerowany indywidualny profil kandydata na kierowcę (PKK). Jest to elektroniczny zestaw informacji na temat kandydata, który w trakcie szkolenia i egzaminowania będzie uzupełniany o dodatkowe informacje takie jak, ilość godzin szkolenia, wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego. Warunkiem koniecznym do uzyskania prawa jazdy jest ukończenie szkolenia dla kandydatów na kierowców. Są na to dwa sposoby. Pierwszy to wybór szkoły jazdy i zapisanie się tam na kurs składający się z części teoretycznej i praktycznej. Drugim sposobem jest udanie się do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i zdanie tam egzaminu teoretycznego, co zwalnia kursanta z 30-godzinnego szkolenia teoretycznego.

Jak przygotować się do egzaminu teoretycznego?

Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy odbywa się w zamkniętej sali przy użyciu komputerów. Do przeprowadzania egzaminu wykorzystywana jest specjalna klawiatura egzaminacyjna. W pierwszej kolejności każdy z kandydatów musi odpowiedzieć na 20 pytań multimedialnych gdzie możliwe odpowiedzi to „tak” lub „nie”. Kursanci mają 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem, wyświetlanie filmu trwa 10 sekund, a na udzielenie odpowiedzi jest 15 sekund. Kolejnym etapem tej części jest 12 pytań specjalistycznych z trzema możliwymi odpowiedziami, na wybranie odpowiedzi jest 50 sekund. Nie ma możliwości powrotu do danego pytania, kursanci zatem muszą pewni udzielanych odpowiedzi. Całkowity czas trwania egzaminu to 25 minut. Pytania punktowane są od 1 do 3 punktów, w zależności od tego jakie jest ich znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać na egzaminie teoretycznym to 74, natomiast aby ukończyć egzamin z wynikiem pozytywnym trzeba uzyskać 68 punktów. Aby zdać egzamin teoretyczny niezbędna jest znajomość przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdem. W 2014 r. zmieniono przepisy ograniczające ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy i od tamtej pory jest on ważny bezterminowo, co jest o wiele bardziej korzystne dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy. Zdanie egzaminu teoretycznego z wynikiem pozytywnym, uprawnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Jak przygotować się do egzaminu praktycznego?

Po zdaniu egzaminu teoretycznego czas przystąpić do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny na prawo jazdy rozpoczyna się od przedstawienia się egzaminatora oraz sprawdzenia dokumentu tożsamości kursanta, ewentualnie innych osób uczestniczących w egzaminie (instruktora, tłumacza itp.) oraz sprawdzenia sprzętu rejestrującego przebieg egzaminu.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: część na placu manewrowym oraz jazda w ruchu miejskim. W pierwszej kolejności kandydat ubiegający się o prawo jazdy losuje dwa pytania dotyczące budowy i działania pojazdu i musi na nie prawidłowo odpowiedzieć. Następnie osoba egzaminowana musi przygotować się do jazdy tzn. odpowiednio ustawić fotela i zagłówek, ustawić lusterka, zapiąć pasy bezpieczeństwa, włączyć światła oraz sprawdzić czy drzwi są zamknięte. Kolejnym etapem egzaminu praktycznego jest wykonania zadania na placu manewrowym i jest to jazda po łuku oznaczonym pasem do przodu i do tyłu oraz ruszanie na wzniesieniu przy użyciu hamulca ręcznego. Każdy manewr na placu osoba egzaminowana może powtórzyć dwa razy, z czego za drugim razem musi wykonać go prawidłowo. Gdy wszystkie zadania na placu manewrowym zostaną poprawnie wykonane, czas na drugą część egzaminu praktycznego jaką jest poruszanie się pojazdem w ruchu miejskim. Podczas jazdy w mieście kursant będzie musiał wykazać się takimi umiejętnościami jak:

  • umiejętność jazdy na rodzie i skrzyżowaniach;

  • parkowaniem ukośne, prostopadłe i równoległe;

  • zawracanie, omijaniem, wymijanie, wyprzedzanie;

  • wykonanie manewrów zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo;

  • umiejętność właściwej zmiany biegów i hamowania.

Sprawdzane także są: zachowanie wobec innych uczestników ruchu, ocena zagrożeń na drodze oraz reakcja w momencie zagrożenia. Kandydat ubiegający się o prawo jazdy podczas egzaminu praktycznego musi pamiętać o odpowiednim sygnalizowaniu wykonywanych na drodze manewrów kierunkowskazami oraz o nieprzekraczaniu linii ciągłych na jezdni. Po zakończeniu egzaminu otrzymujemy od egzaminatora informację zwrotną z wynikiem oraz dokumentem potwierdzającym ten wynik.

Rating:
Zapisz się na kurs ONLINE!
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności Rozumiem